Information Website

 • Website Hit Counters
THÔNG BÁO : Các tay đua 2S vui lòng sử dụng thẻ cào trả trước nhà mạng Mobifone,Viettel,Vinaphone hoặc Gate để giao dịch mua Item 2S tại shop ZingSpeed.ORG. Bạn có thể sử dụng thẻ mệnh giá thấp cộng dồn lại để thanh toán Item có mệnh giá lớn hơn!

Dòng Siêu Xe Cấp S (Hiện có 16 Items) + 20.000 Coupon

  [S] Siêu Xe Tím

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Spirit Star

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Hiệp Sĩ

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Sứ Giả Của Gió

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Dao Cạo Bạch Kim

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Vương Giả Đầu Nhọn

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Bão Tuyết

  Giá bán : 150.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Thần Kiếm

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] By Soul

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Tiên Phong

  Giá bán : 150.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Kẻ Phán Xét

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Chiến Hạm Thời Không

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] McLaren

  Giá bán : 150.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Tay Đua Lướt Gió

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] T-sar

  Giá bán : 200.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [S] Xe Chiến Sương Mù

  Giá bán : 150.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng S
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

   

Dòng Siêu Xe Cấp A-I (Hiện có 8 Items) + 10.000 Coupon

  [A] Athena

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Apollo

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Venus

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Thiên Sứ Lửa

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Phi Cơ Mig

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Stalker

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Fantasy

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Dancer

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

   

Dòng Siêu Xe Cấp A-II (Hiện có 8 Items) + 10.000 Coupon

  [A] Kỵ Sĩ Đen

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Chim Ưng Vàng

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Fire Drill

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Mũi Kim

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Explorer

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Đế Vương

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Phong Kiếm

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

  [A] Bão Táp

  Giá bán : 100.000vnđ
  Loại Item : Xe hạng A
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn